maandag 14 december 2020 11:58

Omgevingsberaad Waddengebied

Het Omgevingsberaad (OBW) is het belangrijkste overlegplatform in het Waddengebied waar alle belangen bij elkaar komen.
De kern van het OBW zijn de particuliere ondernemers, natuurorganisaties, de wetenschap, havens en agrariërs. Daarnaast nemen de overheden ook aan de besprekingen deel.

Het Omgevingsberaad bespreekt, toetst, stemt af en maakt adviezen voor de overheid. De secretaris van het OBW organiseert de bijeenkomsten en maakt inhoudelijke voorstellen voor de bijeenkomsten. De Commissaris van de Koning in Friesland zit de bijeenkomsten voor.
Taco is eind 2020 tot voorjaar 2021 tijdelijk secretaris van het Omgevingsberaad bij de afwezigheid van de vaste secretaris.

Gelezen: 871 keer

Gedreven programmaleider, projectmanager en bestuurder met geloof in het belang van samenwerking.
Leidinggevend, gestructureerd, creatief en een luisterend oor. Ervaring in belangenmanagement en consensus building.

Werkzaam als adviseur in omgevingsvraagstukken. Help opdrachtgevers met vraagstukken in water, natuur, milieu en ruimtelijke ordening. Breng partijen bij elkaar, zorg voor afstemming van belangen: tot beslissingen over vruchtbare keuzes.

logo facet heiligenberg