DIENSTEN

Gebiedsprocessen

 • Leiding
 • Vormgeving en ontwikkelen
 • Lobby
 • Subsidie
 • Met name noord Nederland

Voorzitter

 • Studiedagen
 • Symposia
 • Workshops

Consensus building

 • Bemiddeling
 • Training (halve of hele dag)

Betrekken belangenorganisaties

 • Boze bewoners, milieuorganisaties, getroffen bedrijven

Lobby

 • Vruchtbare contacten ontwikkelen met overheden, belangenorganisaties en bestuurders

Projectleiding, programmaleiding

 • Natuur, wadden, water, milieu en ruimte

Wat is doorgaans het probleem?

 • U krijgt een project niet van de grond.
 • U weet niet wie mee zouden moeten doen.
 • U bent enigszins benauwd voor reacties van boze bewoners.
 • U wilt weten wat u het beste kunt doen als u goed voor het milieu wilt zijn.
 • U krijgt uw ideeën niet geaccepteerd door de overheid.
 • U heeft tijdelijk mensen tekort.

Opdrachtgevers verlangen naar rust. Naar zekerheid dat er een betrouwbaar persoon voor de groep staat. En dat er een keurig rapportage komt waar het antwoord in staat.

logo facet heiligenberg

Ik bied u -met rapportage- die rust en zekerheid. 

GEBIEDSPROCESSEN en CONSESUS

Veel provincies en gemeenten starten gebiedsprocessen.
Daar werken we volgens de belangen-management methode.
Die komen neer op:

1. Bereid je goed voor (‘wat willen we eigenlijk?’)

2. Organiseer gezamenlijke fact finding

3. Bespreek elkaars belangen en niet standpunten

4. Bouw pakketten van mogelijke afspraken

5. Besluit

Ik ben als ontwikkelaar en trainer zeer ervaren in deze consensus gerichte aanpak. Dit was onder andere succesvol in het verkeersplan voor Naarden-Vesting, en in de gebiedsgerichte aanpak rond het voormalige eiland Schokland. Ik kan het proces vormgeven en leiden. Eventuele bemiddeling en lobby kunnen een onderdeel van de werkzaamheden zijn.

Vóór de start kan een training consensus building gegeven worden. Die duurt een halve of hele dag.

Verkeersplan voor Naarden-Vesting, een gebiedsgerichte aanpak
natuur-en-milieu-advies-overleg.jpg

VOORZITTER
MET PASSIE

Studiedagen, symposia en workshops winnen enorm aan kracht met een ervaren (dag)voorzitter. Voorbeelden zijn een workshop havens en natuur in het Waddengebied en een bijeenkomst waar een programma duurzame recreatie en toerisme is ontwikkeld. Ik spreek de inspiratie en de passie aan, die betrokkenen hebben.

oostvaardersplassen-natuuradvies-milieuadvies.jpg

GEDREVEN BELANGENORGANISATIES

Door mijn achtergrond bij veel natuur- en milieuorganisaties ben ik goed bekend met de zorgen die deze organisaties hebben. Ik spreek de taal en ben er goed thuis. Vooraf, of in vastlopende projecten kan ik hen betrekken en medeverantwoordelijk maken voor het eindresultaat. Dat geldt ook voor belanghebbende andere partijen, zoals bedrijven of lagere overheden. Een voorbeeld is het werk dat ik voor de Natuur- en Milieufederatie heb gedaan in de Veenkoloniën.

structuur-natuur-milieu-advies.jpg

GEÏNSPIREERDE PROGRAMMALEIDING

Ik ben ervaren in het ontwikkelen en leiden van projecten op het gebied van natuur, water, milieu en ruimte. Van kleine projecten met een doorlooptijd van enkele weken, tot complexe programma’s die enkele jaren duren.

Gedreven programmaleider, projectmanager en bestuurder met geloof in het belang van samenwerking.
Leidinggevend, gestructureerd, creatief en een luisterend oor. Ervaring in belangenmanagement en consensus building.

Werkzaam als adviseur in omgevingsvraagstukken. Help opdrachtgevers met vraagstukken in water, natuur, milieu en ruimtelijke ordening. Breng partijen bij elkaar, zorg voor afstemming van belangen: tot beslissingen over vruchtbare keuzes.

logo facet heiligenberg