In juni 2020 is de Stuurgroep Interbestuurlijk Programma Westerkwartier van start gegaan met het programma Westerkwartier Natuurinclusief. Het doel van dit programma is boeren te ondersteunen bij het aanpakken van meer natuurinclusieve landbouw. Dit is een vorm van landbouw, waarbij het economisch verdienmodel zo goed mogelijk wordt gecombineerd met behoud en ontwikkeling van natuur en het landschap. Hiervoor nodigt de Stuurgroep boeren uit mee te helpen met de ontwikkeling hiervan. Taco van den Heiligenberg is de aanjager van dit programma.

In Middag-Humsterland gaan boeren en natuur- en landschapsbeschermers samenwerken aan de verbetering van het landschap en de natuur en aan de ontwikkeling van het agrarisch bedrijf. Middag-Humsterland is een van de mooiste delen van de provincie Groningen. Door de samenwerking zullen de natuur en het landschap profiteren van betere bescherming en ontwikkeling. En ook de boeren kunnen profiteren van de waarde van natuur en landschap door betere opbrengsten.

In 2017 hebben bewoners en betrokkenen van Middag-Humsterland hun ‘gebiedsvisie’ opgesteld. Het doel was het behoud en de ontwikkeling van het landschap met haar natuurwaarden. En daarin zullen tegelijk ook sociale en economische ontwikkelingskansen voor de (agrarische) ondernemers en inwoners worden benut. In de afgelopen maanden zijn tientallen burgers en boeren, mede onder leiding van Taco, regelmatig bij elkaar geweest. Zij hebben voorstellen gedaan en ideeën uitgewisseld om het gebied Middag-Humsterland beter te beschermen, duurzamer te maken en leefbaar te houden.
Een belangrijk onderdeel van de plannen is dat in 2019 de Gebiedsraad Middag-Humsterland wordt ingesteld.

woensdag 13 september 2017 13:08

Programma naar een Rijke Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee werkt aan een duurzame Waddenzee van Werelderfgoedklasse. Het programma brengt overheden, natuurorganisaties en (economische) gebruikers van het Waddengebied bij elkaar.

Voor alle acht natuurorganisaties in het Waddengebied heb ik hun branche-organisatie opgericht en tussen 2004 en 2017 geleid.

In opdracht van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe heb ik eind 2017 de voorbereidingen gedaan voor het ontwikkelen van het gebied rond het dorp Valthermond.

woensdag 16 mei 2018 18:11

Workshop Waddenfonds

In mei 2018 is in Leeuwarden een groot publiekcongres gehouden over de Wadden.

dinsdag 30 januari 2018 18:07

Middag-Humsterland

Voor de Gebiedscoöperatie Westerkwartier leidt Taco het proces ‘van visie naar uitvoering’ voor het deelgebied Middag Humsterland.

Gedreven programmaleider, projectmanager en bestuurder met geloof in het belang van samenwerking.
Leidinggevend, gestructureerd, creatief en een luisterend oor. Ervaring in belangenmanagement en consensus building.

Werkzaam als adviseur in omgevingsvraagstukken. Help opdrachtgevers met vraagstukken in water, natuur, milieu en ruimtelijke ordening. Breng partijen bij elkaar, zorg voor afstemming van belangen: tot beslissingen over vruchtbare keuzes.

logo facet heiligenberg